เงื่อนไขการบริการ

  • จุดประสงค์ท่านต้องการให้เราสืบข้อมูลเรื่องใดชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดให้เราทราบ ทั้งนี้เราจะได้วางแผน การทำงานได้อย่างรอบครอบ
  • ทำสัญญาว่าจ้าง และบันทึกข้อตกลงในการว่าจ้าง
  • การนัดหมาย ท่านสามารถนัดหมายให้เราไปพบ หรือท่านมาพบเราได้ที่บริษัทแล้วแต่ ความสะดวก
  • ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง เช่นทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์
  • ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดี
  • การชำระเงิน ท่านต้องจ่ายค่ามัดจำในการว่าจ้างส่วนหนึ่งก่อน เราจึงจะเริ่มทำงานให้โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีบริษัทก็ได้ค่ะ

การว่าจ้างนั้น ผู้ว่าจ้างควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานให้เราทราบ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างได้

ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าผู้ว่าจ้างเคยว่าจ้างนักสืบ ของสำนักงานนักสืบสะกดรอยตามเป้าหมายมาแล้ว ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้เราทราบด้วย เพราะทีมงานจะได้ทำการประเมินสถานะการณ์ใหม่ เนื่องจากเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้ว จะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้การติดตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือเป้าหมายอาจจะหลอกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราไป เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง มารายงานผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผลเสียกับงานของผู้ว่าจ้างเองได้

ในกรณีที่ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานผู้ปฏิบัติทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทีมปฏิบัติ

มีปัญหา อยากหาความจริง อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา

เราพร้อมที่จะหาคำตอบให้กับคุณ หมดกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัว จบทุกปัญหาแล้วเดินหน้าต่อ "THE CURIOUS 003" ยินดีให้บริการ